Utmärkning till sjöss

Välkommen till Utmärkning till sjöss

 

På frågorna med bildsvar  så väljer du svaret genom att klicka i rutan till vänster om bilden.

Vad står SSA för?
Sjöfartsverket äger ca hälften av de ca 15 000 st SSA som finns i svenskt sjöterritorium och i svensk ekonomisk zon. Vilka äger resten?
Vilken är inte en typ av utmärkning till sjöss?
Vilken IALA-region för utmärkning till sjöss tillhör Sverige?
Hur går utmärkningens huvudriktning i Sverige?
Vad visar symbolen?
Vilket av dessa är ett lateralmärke?
Vilket av dessa är ett kardinalmärke?
Vilket av dessa är ett punktmärke?
Vilket av dessa är ett mittledsmärke?
Vilket av dessa är ett specialmärke?
Vilket av dessa är ett vrakmärke?
Vilket av dessa är ett fast sjömärke?
Vilket av dessa vissar en radarreflektor?