Nöd-, il- och varningstrafik

Welcome to your Nöd-, il- och varningstrafik

Vilket är nyckelordet på DSC?
Vilket är nyckelordet på DSC?
Vilket är nyckelordet på DSC?
Vilket är nyckelordet på DSC?
Vilket är nyckelordet vid röstanrop?
Vilket är nyckelordet vid röstanrop?
Vilket är nyckelordet vid röstanrop?
Vilket är nyckelordet vid återutsändning av nödanrop?
Vilket är nyckelordet vid avslutning av nödtrafik?
Vilket är nyckelordet när sjöräddningsledaren eller den nödställde vill påbjuda radiotystnad för övrig trafik under nödtrafiken?
Vilket är nyckelordet när övriga stationer vill påbjuda radiotystnad för övrig trafik under nödtrafiken?
En ilsignal inleds vid DSC-anrop med
Ett varningsanrop inleds vid DSC-anrop med
Ett varningsanrop inleds vid röstanrop med
Ett nödmeddelande vid röstanrop med föregående DSC-anrop ska alltid innehålla
Ett nödmeddelande vid röstanrop utan föregående DSC-anrop ska alltid innehålla
Vilka delar ska en nödsändning alltid innehålla (om DSC finns)?
Vilken är INTE en nödsituation som finns i DSC-VHF:ens menyval vid val av händelse?
Vilken är INTE en nödsituation som finns i DSC-VHF:ens menyval vid val av händelse?
Vilken är INTE en nödsituation som finns i DSC-VHF:ens menyval vid val av händelse?
Vilket är anropsnamnet för den svenska sjöräddningscentralen?